พันธุ์ ฝรั่ง

สวีทวอเตอร์ลิลลี่,สวีทเซนต์ไวท์วอเตอร์ลิลลี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea odorata alba
ชื่อสามัญ SWEET WATTER,SWEET SCENTED WHITE WATER-LILY
ชื่อไทย สวีทวอเตอร์ลิลลี่,สวีทเซนต์ไวท์วอเตอร์ลิลลี่
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวฝรั่งพันธุ์แท้พื้นเมือง ส่วนมากเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทางภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2512

อัลบาทรอส

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ ALBATROSS
ชื่อไทย อัลบาทรอส
ถิ่นกำเนิด ฝรั่งเศส
เป็นบัวฝรั่งพันธุ์ลูกผสม ซึ่งผลิตและเผยแพร่โดย Mr. Latour Marliac ปี พ.ศ. 2453 ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2519

แอทแทร็คชั่น,แดงยั่ว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ ATTRACTION
ชื่อไทย แอทแทร็คชั่น,แดงยั่ว
ถิ่นกำเนิด ฝรั่งเศส
เป็นบัวฝรั่งพันธุ์ลูกผสม ซึ่งผลิตและเผยแพร่โดย Mr. Latour Marliac ปี พ.ศ. 2455 ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2512และท่านพุทธทาสภิกขุได้ประทานชื่อให้ใหม่ว่า”แดงยั่ว”

ออโรร่า,ตลับนาค

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ AURORA
ชื่อไทย ออโรร่า,ตลับนาค
ถิ่นกำเนิด ฝรั่งเศส
เป็นบัวฝรั่งพันธุ์ลูกผสมระหว่าง Nymphea alba กับ Nymphea mexicana ซึ่งผลิตและเผยแพร่โดย Mr. Latour Marliac ปี พ.ศ. 2438 ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศเดนมาร์กในปี พ.ศ. 2519

โฆษณา
%d bloggers like this: