พันธุ์ บัวสาย

บัวขาว,โกมุท,เศวตอุบล

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn.
ชื่อสามัญ EGYPTAIN LOTUS
ชื่อไทย บัวขาว,โกมุท,เศวตอุบล
ถิ่นกำเนิด อียิปต์ และในเขตร้อนของเอเชีย
เป็นบัวสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย และในเขตร้อนทั่วโลก

เซอร์กัลลาหาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus(Hybrid)
ชื่อสามัญ SIR GALAHAD
ชื่อไทย เซอร์กัลลาหาด
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่ง Mr. Martin E. Randig เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2508 ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2513

ชมพูซีลอน,นิมเฟียนูชาลี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea nouchali Burm.
ชื่อสามัญ —
ชื่อไทย ชมพูซีลอน,นิมเฟียนูชาลี
ถิ่นกำเนิด อินเดีย
เป็นบัวสายพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่านำมาปลูกในประเทศไทยเมื่อไร

แม่พลอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea rubra Roxburgh
ชื่อสามัญ MAE PLOI
ชื่อไทย แม่พลอย
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวสายพันธุ์พื้นเมือง คุณ สมพล จันทรจุลเจิม เก็บมาจากจังหวัดนครนายก เมื่อ ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำต้นมาปลูกเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 จึงตั้งชื่อว่า “แม่พลอย” เพราะมีสีแดงสด ป้อมๆคล้ายพลอย

สัตตบรรณ,บัวแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea rubra var. rosea Sims.
ชื่อสามัญ RED INDIA WATER-LILY
ชื่อไทย สัตตบรรณ,บัวแดง
ถิ่นกำเนิด อินเดีย
เป็นบัวสายพันธุ์แท้พื้นเมืองของประเทศไทย

มิสซิสเอมิลี่แกรนท์ฮัทชิ่งส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea rubra (Hybrid).
ชื่อสามัญ MRS.EMILY GRANT HUTCHINGS, EMILY GRANT HUTCHINGS
ชื่อไทย มิสซิสเอมิลี่แกรนท์ฮัทชิ่งส์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวสายพันธุ์ลูกผสม ผลิตโดย Mr.George H. Pring ในปี พ.ศ. 2465 ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำมาจาก สหรัฐอเมริกา

ลินจง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea sp.
ชื่อสามัญ —
ชื่อไทย ลินจง
ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย
เป็นบัวสายพันธุ์แท้พื้นเมือง ที่ไม่ทราบประวัติแน่นอน

เจนิสรุธ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.
ชื่อสามัญ JANICE RUTH
ชื่อไทย เจนิสรุธ
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวสายพันธุ์ลูกผสม ที่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าผลิตเมื่อไร ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากสหรัฐอเมริกา

มารูนบิวตี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ MAROON BEAUTY
ชื่อไทย มารูนบิวตี้
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่ง Slocum Water Gardens ในรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2512 ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำเข้ามาปลูกเมื่อปี พ.ศ.2512

มิสซิสจีซีฮิทช์คอค

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ MRS. G. C. HITCOCK, MRS GEORGE C. HITCHCOCK
ชื่อไทย มิสซิสจีซีฮิทช์คอค
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวสายพันธุ์ลูกผสมปล่อยของ OMARANA ซึ่ง Dr. George H. Pring คัดเลือกและตั้งชื่อในปี พ.ศ. 2469 ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำเข้ามาปลูกเมื่อปี พ.ศ.2512


ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ RED FLARE
ชื่อไทย เรดแฟลร์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งปรับปรุงโดย Mr. Martin E. Randig เมื่อปี พ.ศ. 2481 ดร. เสริมลาภ วสุวัต นำเข้ามาปลูก 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2513 และ 2520

ปริมลาภ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ PLIMLARP
ชื่อไทย ปริมลาภ
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งดร. เสริมลาภ วสุวัต คัดเลือกจากลูกผสมปล่อย จากเมล็ดของ Nymphea nouchali และตั้งชื่อพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ.2528

โฆษณา
%d bloggers like this: