พันธุ์ จงกลนี

จงกลนี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea sp.
ชื่อสามัญ JONGKOLNEE
ชื่อไทย จงกลนี
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย ถือกำเนิดมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังสับสนในเรื่องชื่อวิทยาศาสตร์

โฆษณา
%d bloggers like this: