พันธุ์ บัวเผื่อน

บัวเผื่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea stellata Wildenow
ชื่อสามัญ BOA PHOUN
ชื่อไทย บัวเผื่อน
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่มีดอกและดอกเล็ก พบในน้ำตื้นทางภาคกลางและภาคใต้ ของไทย เรียกบัวเผื่อน เพราะ สีดอกเผื่อนระหว่างสีขาว-ครามและชมพูอ่อน

โฆษณา
%d bloggers like this: