พันธุ์ บัวหลวง

บุณฑริก,ปุณฑริก,บัวหลวงขาว

ดอกมีขนาดใหญ่ ดอกตูม ปลายเรียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn
ชื่อสามัญ HINDU LOTUS
ชื่อไทย บุณฑริก,ปุณฑริก,บัวหลวงขาว

สัตตบุษย์,บัวฉัตรขาว,บัวป้อมขาว,บัวแหลมขาว

ดอกมีขนาดใหญ่ ดอกตูมทรงป้อม กลีบดอกซ้อนมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera ‘Album Plenum’
ชื่อสามัญ MAGNOLIA LOTUS,ALBUM PLENUM
ชื่อไทย สัตตบุษย์,บัวฉัตรขาว,บัวป้อมขาว,บัวแหลมขาว

ปทุม,ปัทมา,โกกระณต,บัวหลวงชมพู,บัวหลวงแดง,บัวแหลมแดง

ดอกมีขนาดใหญ่ ดอกตูมเป็นรูปไข่ ปลายเรียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn
ชื่อสามัญ EAST INDIAN LOTUS
ชื่อไทย ปทุม,ปัทมา,โกกระณต,บัวหลวงชมพู,บัวหลวงแดง,บัวแหลมแดง

สัตตบงกช,บัวหลวงป้อมแดง,บัวฉัตรแดง

ดอกมีขนาดใหญ่ ดอกตูมทรงป้อม กลีบดอกซ้อนมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera ‘Roseum Plenum’
ชื่อสามัญ ROSEUM PLENUM
ชื่อไทย สัตตบงกช,บัวหลวงป้อมแดง,บัวฉัตรแดง

บัวเข็มสีชมพู,บัวปักกิ่ง,บัวไต้หวัน,บัวหลวงจีนชมพู

ดอกมีขนาดเล็ก ดอกตูมเรียวป็นรูปไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera var. pekinese
ชื่อสามัญ —
ชื่อไทย บัวเข็มสีชมพู,บัวปักกิ่ง,บัวไต้หวัน,บัวหลวงจีนชมพู

โฆษณา
%d bloggers like this: