พันธุ์ บัวผัน

บัวผัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea capensis Thumberg
ชื่อสามัญ CAPE WATER-LILY, CAPE BLUE WATER-LILY
ชื่อไทย บัวผัน
ถิ่นกำเนิด แอฟริกาใต้
เป็นบัวผันพื้นเมือง ซึ่งแยกออกไปได้อีกหลายพันธุ์ แล้วตั้งชื่อตามแหล่งที่พบ มีการเก็บตัวอย่างครั้งแรกที่ Cape of Good Hope แอฟริกาใต้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันบัวผัน

โคโลราต้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphea colorata Peter
ชื่อสามัญ COLORATA
ชื่อไทย โคโลราต้า
ถิ่นกำเนิด ทวีปแอฟริกา
เป็นบัวผันพันธุ์พื้นเมืองในทวีปแอฟริกา แล้วมีการส่งเมล็ดไปปลูกที่สวนพฤกษชาติ Missouri ในปี พ.ศ. 2481เมื่อมีการปลูกทศสอบว่าเป็นพันธุ์แท้ จึงตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ Mr.Peter ผู้วิเคราะห์พันธุ์นี้ ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2522

อัลเบิร์ตกรีนเบิร์ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ ALBERT whiteBREG
ชื่อไทย อัลเบิร์ตกรีนเบิร์ก
ถิ่นกำเนิด ไมอามี่ รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมของ Dr.Birdsey แห่ง Miami Dode Junior College ผลิตและเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2513 ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ Dr. Albert whiteberg ที่ชาวฟลอริด้านับถือเป็น “บิดาแห่งไม้นำ” คุณเรณู มุตตามระ สั่งจากประเทศสหรัฐอเมริกามาปลูกในปีพ.ศ.2514

อเมริกันบิวตี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ AMERICAN BEAUTY
ชื่อไทย อเมริกันบิวตี้
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวพันธุ์ลูกผสมของ WILLIAM STONE กับ COLORATA ผลิตโดยDr.George H. Pring ในปี พ.ศ. 2484 ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาปลูกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2523

ออกัสต์ค็อก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nympheaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ AUGUST KOCH
ชื่อไทย ออกัสต์ค็อก
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นพวกบัวพันธุ์ลูกผสม เชื่อว่า MRS.WOODROW WILSON เป็นต้นแม่ และ BLUE BEAUTY เป็นต้นพ่อ โดยผสมที่ Chicago Park System สหรัฐอเมริกา Dr.George H. Pring จึงตั้งชื่อตามผู้ค้นพบในปี พ.ศ.2460 ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำเข้ามาปลูกในไทยเมื่อปี พ.ศ.2514

เอวิเตอร์ปริง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ AVITOR PRING
ชื่อไทย เอวิเตอร์ปริง
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ซึ่ง Dr.George H. Pring ได้จากการผสมพันธุ์โดยใช้ Nymphaea sulfurea เป็นต้นแม่ กับ ST.LOUIS เป็นต้นพ่อ ที่สวนพฤกษชาติ Missouri แล้วนำชื่อของบุตรชาย ซึ่งเป็นนักบินเสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้งชื่อบัวว่า AVITOR PRING ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 และนำเข้ามาอีกครั้งในปี พ.ศ.2526

บ็อบทริคเก็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ BOBTRICKETT
ชื่อไทย บ็อบทริคเก็ต
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นพวกบัวผันพันธุ์ลูกผสม ที่ Dr.George H. Pringปรับปรุง แล้วใช้ชื่อเพื่อนสนิทชาวอังกฤษที่ช่วยสร้างลูกผสมพันธุ์ใหม่ๆมาตั้งชื่อบัว เผยแพร่ในปี พ.ศ.2492 ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2523

ดูเบน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ DAUBEN
ชื่อไทย ดูเบน
ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้
เป็นพวกบัวผันพันธุ์ลูกผสม เชื่อว่าเกิดจาก Nymphaea micrantha กับ Nymphaea caerulea โดย Dr.Daubenyที่ Madagascar ในปี พ.ศ.2406 ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2514

ไดเร็คเตอร์จีทีมัวร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ DIRECTOR G. T. MOORE
ชื่อไทย ไดเร็คเตอร์จีทีมัวร์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ซึ่งคัดเลือกจากลูกผสมปล่อย(open pollinated) ของ Nymphaea colorata โดย Dr.George H. Pring แล้วตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ Dr.George T. Moore ผู้อำนวยการสวนพฤกษชาติ Missouri Botanicall Gardens เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2484 ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2514

เอลโดราโด้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ ELDORADO
ชื่อไทย เอลโดราโด้
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม โดย Mr. Martin E. Randig รัฐแคลิฟอร์เนีย ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ.2522

เอฟลินแรนดิก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ EVELYN RANDIG
ชื่อไทย เอฟลินแรนดิก
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ปรับปรุงและเผยแพร่โดย Mr.Martin E.Randig ในปี พ.ศ.2474 ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามาปลูก ในปีพ.ศ.2513

เจเนอรัลเพอร์ชิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ GERNERAL PERSHING
ชื่อไทย เจเนอรัลเพอร์ชิ่ง
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมระหว่าง MRS.EDWARDS WHITAKER กับ CASTELIFLORA Dr.George H. Pring แห่ง Missouri Botanical Gardens เป็นผู้ผลิตและคัดเลือกพันธุ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ.2463 และได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก Society of American Florist ในปี พ.ศ.2466 ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2514

โกลเดนเวสต์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ GOLDEN WEST
ชื่อไทย โกลเดนเวสต์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมซึ่ง Mr.Martin E. Randig ได้พัฒนาต้นจากเมล็ดที่เกิดจากต้นแม่ST. LOUIS เผยแพร่ ในปี พ.ศ.2479 ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2532

กรีนสโมค

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญwhiteSMOKE
ชื่อไทย กรีนสโมค
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมที่กล่าวกันว่า Mr.Martin E. Randig ผลิตขึ้นเพื่อให้ได้อุบลชาติที่มีดอกสีเขียว ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2513

คิงออฟเดอะบลูส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ KING OF THE BLUES
ชื่อไทย คิงออฟเดอะบลูส์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ซึ่ง Slocum Water gardens เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2498 ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2514

มิสเตอร์มาร์ตินอีแรนดิก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ MR.MATIN E. RANDIG
ชื่อไทย มิสเตอร์มาร์ตินอีแรนดิก
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ผลิตโดย Mr.Martin E. Randig แต่ไม่ปรากฎข้อมูลว่าเผยแพร่ในปีใด ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2513

มิสซิสเอ็ดเวิร์ดส์วิทเทคเกอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ MRS.EDWARDS WHITAKER
ชื่อไทย มิสซิสเอ็ดเวิร์ดส์วิทเทคเกอร์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ระหว่าง Nymphaea castaliiflora กับ Nymphaea ovalifolia โดย Dr. George H. Pring ได้คัดเลือกตั้งชื่อพันธุ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ.2460 ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2523

มิสซิสจอร์จเอชปริง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ MRS.GEORGE H. PRING
ชื่อไทย มิสซิสจอร์จเอชปริง
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมที่ผลิตโดย Dr.George H. Pring โดยนำพันธุ์ Nymphaea castaliiflora กลีบดอกซ้อน ดอกมีสีฟ้า กับ Nymphaea ovalifolia ดอกขาว กลีบไม่ซ้อน นำพันธุ์ที่ได้ผสมกันเองจนได้พันธุ์ที่ต้องการ ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2514 กับ พ.ศ.2522

ออร์คิดสตาร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ ORCHID STAR
ชื่อไทย ออร์คิดสตาร์
ถิ่นกำเนิด –
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมที่ไม่ปรากฎหลักฐานประวัติพันธุ์ ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2514

พาเมล่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ PAMELA
ชื่อไทย พาเมล่า
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม กล่วกันว่า Mr.August Koch เป็นผู้ผลิตขึ้น มีการขยายพันธุ์จำหน่ายเป็นการค้าโดย John Water Gardens ที่เมือง Hynes รัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี พ.ศ.2474 ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นพันธุ์แรก เมื่อปี พ.ศ.2512

พิงค์แพลตเตอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ PINK PLATTER
ชื่อไทย พิงค์แพลตเตอร์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ผลิตโดย Dr.George H. Pring แห่ง Missouri Botanical Gardens สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ. 2484 ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2514

เรดบิวตี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ RED BEAUTY
ชื่อไทย เรดบิวตี้
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ซึ่ง Slocum Water Gardens รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ เมื่อปีพ.ศ. 2509 ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำมาปลูกในประเทศเมื่อปี พ.ศ.2514

สุธาสิโนบล,ม่วงกษัตริย์
<img class=”aligncenter” title=”บัวผัน” src=”http://www.skn.ac.th/skl/skn42/lotus83/pics/l106.jpg&#8221; alt=”” width=”300″ height=”250
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea capensis var. zanaibariensis
ชื่อสามัญ ROYAL PURPLE
ชื่อไทย สุธาสิโนบล,ม่วงกษัตริย์
ถิ่นกำเนิด แอฟริกาใต้
เป็นบัวผันพันธุ์พื้นเมือง นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย เดิมชื่อ”สุธาโนบล” ต่อมาดร.เสริมลาภ วสุวัตได้ฝากพี่สาวไปถวายท่านพุทธทาสภิกขุ และท่านตั้งชื่อให้ว่า”ม่วงกษัตริย์”

เซนต์หลุยส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ ST.LOUIS
ชื่อไทย เซนต์หลุยส์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ระหว่าง MRS.GEORGE H. PRING กับ Nymphea burtii โดย Dr.George H. Pring แห่ง Missouri Botanical Gardens และเป็นพันธ์แรกที่มีการจดทะเบียนพันธุ์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2476 และได้รับรางวัลจาก Henry Shaw Gold Medal ในงานประกวดแห่งชาติ ดร.เสริมลาภ วสุวัตนำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเ มื่อปี พ.ศ.2514

เซนต์หลุยส์โกลด์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ ST.LOUIS GOLD
ชื่อไทย เซนต์หลุยส์โกลด์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ผลิตโดย Dr.George H. Pring ที่ Missouri Botanical Gardens เข้าใจว่าเป็นลูกผสมพวกเดียวกับ ST.LOUIS คุณเรณู มุตตามระนำมาปลูกในปี พ.ศ.2514

เท็ดอูเบอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ TED UBER
ชื่อไทย เท็ดอูเบอร์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ซึ่ง Mr. Martin E. Randig ผลิตและตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่เจ้าของ Van Ness Water Gardens รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งช่วยเผยแพร่พันธุ์ต่างๆของ Mr.Randig ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาปลูกในปี พ.ศ.2514

ตีน่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ TINA
ชื่อไทย ตีน่า
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ซึ่ง Van Ness Water Gardens นำมาเผยแพร่เมื่อ 10 ปีมาแล้ว เข้าใจว่าคุณกัลยา ประกอบไวทกิจ เป็นผู้นำมาปลูกในประเทศไทยคนแรก

เทรลบลาสเซอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ TRAIL BLAZER
ชื่อไทย เทรลบลาสเซอร์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ซึ่ง Mr. Martin E. Randig เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.2481 ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ.2519

เยลโล่แดสเลอร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ YELLOW DAZZLER
ชื่อไทย เยลโล่แดสเลอร์
ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ผลิตและเผยแพร่โดย Mr. Martin E. Randig เมื่อปี พ.ศ.2481 ดร.เสริมลาภ วสุวัต นำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ.2522และ พ.ศ.2526

ขาวธรรมนูญ 2

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ KHAO THAMANOON 2
ชื่อไทย ขาวธรรมนูญ 2
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสม ที่เกิดจากการผสมปล่อย ของEVELYN RANDIG ซึ่ง ดร.เสริมลาภ วสุวัตได้คัดเลือกพันธุ์และเผยแพร่ ในปี พ.ศ.2524

ชมพูชูลาภ,ชูลาภ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญCHOOLARP
ชื่อไทย ชมพูชูลาภ,ชูลาภ
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมชั่วแรก ระหว่าง whiteSMOKE กับ DIRECTOR G. T. MOOREผลิตโดย ดร.เสริมลาภ วสุวัตในปี พ.ศ.2525

นางกวักชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea sp.
ชื่อสามัญ PINK NANG KWAK
ชื่อไทย นางกวักชมพู
ถิ่นกำเนิด อินเดีย
เป็นบัวผันพันธุ์พื้นเมือง ได้มาจากอินเดียแล้วตตั้งชื่อว่า “นางกวัก”มาให้ด้วย แล้วนำมาให้ดร.เสริมลาภ วสุวัต ในปี พ.ศ.2526

นางกวักขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ WHITE NANG KWANK
ชื่อไทย นางกวักขาว
ถิ่นกำเนิด ไทย
ดร.เสริมลาภ วสุวัตเข้าใจว่า เป็นพันธุ์ลูกผสมปล่อย ของนางกวักชมพู เพราะ เก็บต้นอ่อนซึ่งงอกในอ่างของนางกวักชมพู แล้วให้ดอกสีขาว

พราว,พราวชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ PRAOWK
ชื่อไทย พราว,พราวชมพู
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมของ TRAIL BLAZER กับ MR. MARTIN E.RANDIG ซึ่ง ดร.เสริมลาภ วสุวัต คัดเลือกและตั้งชื่อพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2526

พลาย,พลายชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ PLY
ชื่อไทย พลาย,พลายชมพู
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมของ TRAIL BLAZER กับ MR. MARTIN E.RANDIG โดย ดร.เสริมลาภ วสุวัต ตั้งชื่อพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2524

ม่วงวิบูลลักษณ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ WIBOONLAK
ชื่อไทย ม่วงวิบูลลักษณ์
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมของ whiteSMOKE กับ DIRECTOR G. T. MOORE ชุดเดียวกับชมพูชูลาภ โดย ดร.เสริมลาภ วสุวัต ตั้งชื่อพันธุ์และผลิต เมื่อปี พ.ศ. 2525

ยงลาภ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ YONGLARP
ชื่อไทย ยงลาภ
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมปล่อย ของ WILLIAM C. UBER ซึ่ง ดร.เสริมลาภ วสุวัต ได้คัดเลือกและตั้งชื่อพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2526

ลาภประเสริฐ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ LARP PRASERT
ชื่อไทย ลาภประเสริฐ
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมปล่อย ผลิตโดย ดร.เสริมลาภ วสุวัต ใช้เวลาคัดเลือกถึง 2 ปีและตั้งชื่อพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2525

ศศิธร

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea spp.(Hybrid)
ชื่อสามัญ SASITHORN
ชื่อไทย ศศิธร
ถิ่นกำเนิด ไทย
เป็นบัวผันพันธุ์ลูกที่เกิดจากการผสมปล่อย ของ BOB TRICKETT ดร.เสริมลาภ วสุวัต คัดเลือกให้เป็นพันธุ์ลูกผสม เพราะ มีลักษณะตรงข้ามกับ BOB TRICKETT ทุกอย่าง ตั้งชื่อพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2527

โฆษณา
%d bloggers like this: